Nurmepera kinnistu detailplaneering

Detailplaneering on kehtestatud

 

Töö nr 2007 - 1032-12

Detailplaneering on koostatud Oleg Terepingi tellimisel, eesmärgiga maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiramine ja tehnovõrkude ning -rajatiste asukoha määramine Võrumaal Varstu vallas Liguri külas Nurmepera kinnistul.

 

Detailplaneering on algatatud Varstu Vallavolikogu otsusega nr 31  14.nov. 2006 .

Detailplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine toimus Varstu Vallavalitsuse korraldusega nr 37 20 .aprillil 2007. Avalik arutelu toimus 18.05.2007 Varstu vallamajas. Detailplaneering kehtestati Varstu Vallavolikogu otsusega nr 25 12.juuni 2007.

 

Dokumendid:

DP avalik arutelu

Varstu VV DP kehtestamine

Varstu VV korraldus DP vastuvõtmine

Varstu VV otsus DP algatamine