Projekteerimistingimused 2015

 

Nr  01-2015, 14.01.2015,   Leonhard Weiss Energy AS-ile (registrikood 10665798) projekteerimistingimused   Varstu valla Viru külas Vana-Laane kinnistu liitumise projekteerimiseks. 

Nr 02-2015, 14.01.2015, Empower AS-ile (registrikood 11445550) projekteerimistingimused Varstu valla Laurimäe külas Troodasoo  kinnistu liitumisühenduse projekteerimiseks.

Nr 03-2015, 14.01.2015, FIE Kaido Mändmaa Männiku talule (registrikood10628703) projekteerimistingimused  Varstu valla Punsa külas teraviljalao püstitamiseks Vana-Punsa kinnistule, katastriüksus 86502:002:0491. 

Nr 04-2015, 14.01.2015, OÜ Keskkonnaprojekt (registrikood10628703) projekteerimistingimused  Varstu valla Soolätte külas Uibumäe kinnistu peakaitsme suurendamise  projekteerimine, katastriüksus 86502:002:0104.

Nr 05-2015, 30.03.2015, OÜ Aveastra (registrikood 11391736) projekteerimistingimused põllumajandusliku abihoone projekteerimiseks Varstu valla Viru külas Lamba kinnistule, kü 86502:001:0101).

Nr 06-2015, 15.05.2015, RMK Loodushoiuosakond (registrikood 70004459) projekteerimistingimused metsaonni püstitamiseks avalikuks kasutamiseks Varstu valla Pähni külas,  RMK kinnistule, kü 86502:001:0480.

Projekteerimistingimused 2014

 

Nr 01-2014, 24.01.2014,  Energia Võrguehitus AS-ile (registrikood 10665798), asukoht Kadaka tee 63 Tallinn 12915.  Varstu valla Kangsti külas Jaamamõisa pingeparandus,  liitumis- ja jaotuskilpide ehituseks ning õhuliinide  demonteerimiseks. 

Nr 02-2014, 04.02.2014, RMK Loodushoiuosakonnale Varstu valla Pähni külas RMK  Pähni looduskeskuse parkla ja väliklassi ning parklat ühendava kõnnitee projekteerimiseks. RMK Võrumaa metskonna kinnistutel,  86502:002:0137; 86502:001:0079;  86502:001:0078.

Nr 03-2014, 11.03.2014, Energia Võrguehitus AS-ile,  Varstu valla Viru külas õhuliinide rekonstrueerimiseks, maakaabli ja õhuliinide paigaldamiseks. Sänna II F1 pingeparandus.

Nr 04-2014,  04.07.2014,  Kaitseministeerium, Varstu valla Laurimäe külas Troodasoo katastriüksusele  (86502:001:0074) siderajatise paigaldamiseks.

Nr 05-2014, 22.09.204, OÜ Keskkonnaprojekt, Varstu valla vana-Roosa külas madalpinge õhuliini rekonstrueerimiseks katastriüksustel 86501:002:1040; 86501:002:0129;  86501:002:0062;  86501:002:0150.

Nr 06-2014, 22.09.204, OÜ Keskkonnaprojekt, Varstu valla vana-Roosa külas Savikingu F1 nõuetekohasuse tagamiseks (86501:001:0420).

Nr 07-2014, 29.10.2014, Energogen  OÜ, Varstu valla Kangsti külas Taarapõllu talu hoone katusele päikesepaneelide süsteemi paigaldus ja ühendamine olemasoleva elektrivõrguga (86501:001:0841).

Projekteerimistingimused 2013

 

Nr 01-2013, 06.09.2013, Eesti Energia Võrguehitus AS-ile, Varstu valla Lüütsepa külas  uue 30 kVA mastalajaama paigaldamiseks, õhuliinide rekonstrueerimiseks  ja maakaabli ja õhuliinide paigaldamiseks. Lüütsepa F1 nõuetekohasus.

Nr 02-2013, 26.11.2013, Eesti Energia Võrguehitus AS–ile, Varstu valla Punsa külas  0,4 kV maakaabli paigaldamiseks, liitumis- ja jaotuskilpide ehituseks ning õhuliinide demonteerimiseks.  Pingeparandus Punsa külas.

 Nr 03-2013, 04.12.2013, RMK Loodushoiuosakonnale, Varstu vallas Paganamaa külas Paganamaa vaatetorni rekonstrueerimiseks. Paganamaa Maastikukaitsealal, Paganamaa küla, Lambresaare kinnistu,   katastritunnus  86502:002:0410,

Nr 04-2013, 04.12.2013, RMK Loodushoiuosakonnale, Varstu vallas Pähni külas Pähni  metsaõpperaja rekonstrueerimiseks (puidust laudteede ja purrete rekonstrueerimise ja uue laudtee rajamise  projekteerimine). RMK Võrumaa metskonna kinnistud, katastritunnused  86502:002:0134; 86502:002:0148; 86502:002:0810.