Varstu valla teed ja tänavad

Varstu valla territooriumil asub või seda läbib 11 riigimaanteed, s.h Võru –

Valga maantee, kogupikkusega 75,8 km.

 Varstu vallateede nimekirjas on 208 kohalikku teed ja tänavat,

kogupikkusega 148 km.

 

 Kohalike teede pikkus km  ja liigiline koosseis 2008 aasta andmete alusel:

 

 

km

Teed kokku

208

Kohalikud teed, sh.

148

                  kohalikud maanteed

137

                  kohalikud tänavad

11

Metskondade teed

27

Erateed

33

Allikas: Statistikaamet