Valla põhikooliealiste laste prognoositav arv 2016/ 2017 õppeaastal

Esimesse klassi astujad 2007 – 2011 aastal, prognoositavad esimesse klassi astujad 2012 -2016 ja põhikooli õpilaste prognoositav arv aastal 2016.  Siia ei ole arvestatud mujalt valla koolidesse õppima astujaid, sh Krabi õpilaskodusse asujaid .

Õppeaasta

 esimesse klassi astujate arv

2007/ 2008

6   

2008/2009

4

2009/2010  

10

2010 /2011

7

2011/ 2012

8

 

Prognoositav esimesse klassi astujate arv (vastavalt sündide arvule)

2012/2013     

10

2013/2014     

11

2014/2015       

6

2015/2016       

8

2016/2017      

13

 

Prognoositav õpilaste arv (I – IX klass kokku) 

  2016 /2017 

83

Allikas : Varstu Vallavalitsus