Krabi õpilaskodu

Õpilaskodu  telefon:  787 7190; 5344 1263

Aadress:  Krabi küla, Varstu side, Võrumaa 66102

 

Krabi kool alustas õpilaskodu projektiga 2000.aastal. Esimesel aastal üürisime õpilaskodu tarbeks ruume eraettevõtjalt. Teisel aastal elasid lapsed kooli ruumides. 19.veebruaril 2002 avasime HTM poolt saadud rahade eest renoveeritud kaasaegsesse õpilaskodusse, milles on ruumi 30 lapse jaoks. 01.septembril 2005 täienes õpilaskodu 15 koha võrra. Nüüdseks on ruume juurde renoveeritud ja kohtade arv on 55.

Nüüdseks oleme hankinud teatud hulga kogemusi ning oma tööd pidevalt parendanud. Igal lapsel peab olema võimalus omandada ta võimeid ja omapära arvestav haridus.

Õpilaskodu sihtgrupiks on normintellektiga ja tavakäitumisnorme järgivad õppurid, kellel on probleeme koolikohustuse täitmisega.