Õendusabi osutamine alates 1.juulist 2014.

Käesoleva aasta kevadel viis haigekassa läbi lepingupartnerite valiku õendusabis (varasema nimetusega hooldusravi).  

Juuni alguses kinnitas haigekassa juhatus koduõendusteenuse (sh vähihaigete kodune toetusravi) ning statsionaarse õendusabi lepingupartnerite valiku tulemused. Uus valikupartnerite lepinguperiood algab 1. juulist 2014.

Haigekassa tellib õendusabi teenuseid nagu varasemaltki haiglavõrgu arengukava haiglatelt ning valikupartneritelt.

Nende valikupartneritega, kellega õendusabi leping lõppeb, sõlmitakse vajadusel lepingupikendus. Lepingupikendusega tagatakse seisuga 30.06.2014 ravijärjekorras või ravil olevatele patsientidele õendusteenuse jätkamine senise teenuse osutaja juures vajadusel kuni selle aasta lõpuni. Seega ei pea ükski kindlustatu muretsema, et vajalik ravi jääb konkursil mittevalituks osutunud teenuseosutaja juures pooleli või ei toimu kokkulepitud ajal.

Edaspidi on perearstidel ja kindlustatul võimalik leida teenuseosutaja haigekassa lepingupartnerite seast (nii haiglavõrgu arengukava haiglad kui valikupartnerid).  Nii koduõendusteenuse kui statsionaarse õendusabiteenuse saamiseks peab olema perearsti või muu eriarsti suunamine. Saatekiri antakse  meditsiiniliste näidustuste olemasolul.

Loetelu haigekassa õendusabi lepingupartneritest  ja infot õendusabi teenustest leiab  haigekassa kodulehelt.   Lisateavet lepingupartnerite kohta saab ka haigekassa infotelefonilt 16 363.

 

Kui mõni lähedastest – olgu selleks ema-isa või nende vanemad – vajavad igapäevast hooldamist, kuid mitte haiglaravi, tuleb appi kvalifitseeritud koduõde, kes aitab kodus ravi- ja hooldust korraldada.

Võrreldes raviga õendushaiglas on koduõendusteenus inimesele ja tema lähedastele tasuta, selle eest maksab täielikult haigekassa.

 

Kellele on koduõendusteenus vajalik?

Sihtrühmaks on näiteks tõsiste füüsiliste probleemidega piiratud liikumispuudega inimesed, kellel on keerulised tervisega seotud vajadused, mida patsiendi lähedased ja/või sotsiaalhooldaja lahendada ei suuda. 

Üks koduõde külastab päevas 5–6 patsienti. Samas kõiki patsiente ei külastata iga päev, vaid vastavalt vajadusele (näiteks üks kuni neli korda nädalas).

Koduõde ja patsient sõlmivad koduõendusteenuse osutamise lepingu, milles kirjeldatakse teenuse osutamise tingimused.

 

Mis on õendusabi?

 Inimeste hooldamise küsimustega tegelevad nii tervishoiu- kui hoolekandesüsteem. Iseseisev statsionaarne õendusabi on hooldusravi uus nimetus, õendushaigla on endise hooldus(ravi)haigla uus nimetus.

Õendusabi eesmärkideks on:

• väljakujunenud tervisliku ja funktsionaalse seisundi säilitamine ning võimalusel parandamine;

• stabiilses seisundis patsientide  pikaajaline ravi ja toetamine, vaevuste leevendamine;

• inimese ettevalmistamine hooldusasutusse või koduhooldusele suunamiseks.

* õendusabi erinevus aktiiv- ja järelravist seisneb selles, et põhiliste teenustena osutatakse õendusabi- ja hooldusteenuseid ning patsiendi seisundi jälgimise ja protsessi eest vastutab õde.

* õendusabi ei hõlma taastusravi ega füsioteraapia teenust. Neid teenuseid osutatakse spetsialistide poolt vastavalt inimese terviseprobleemile .

 

 

Statsionaarse õendusabi patsient tasub 15% voodipäeva tasust ehk 7,38 eurot päevas. Haigekassa maksab raviasutusele ühe hooldusravi päeva eest u 41,79 eurot e 1274,6 eurot kuus. Ka hooldusravis kehtib sarnaselt eriarstiabile voodipäevatasu 2,50 eurot päevas, maksimaalselt 25 eurot ühe haiglasoleku korra kohta. Ambulatoorsed hooldusraviteenused, sh koduõendusteeus, on inimesele tasuta.

 

Maksimaalne võimalik patsiendi viibimine statsionaarsel ravil õendusabihaiglas on 60 päeva, kuid teatud juhtudel (näiteks tuberkuloos, psühhiaatriline haigus, raske trauma järgne seisund või kaugelearenenud vähktõbi) saab aega haigekassa ja tervishoiuasutuse kokkuleppel pikendada veel kuni 60 päeva kaupa.

 

ÕENDUSABI LEPINGUPARTNERID  VÕRU MAAKONNAS

Koduõendusteenuse osutajad Võru maakonnas

Raviasutus

Teenuse osutamise vald või linn

Telefon

Lõuna-Eesti Haigla AS

Võru

78 68500

Pille Lemats

Antsla vald

56 220062

Pille Lemats

Haanja vald

56 220062

Pille Lemats

Lasva vald

56 220062

Pille Lemats

Meremäe vald

56 220 062

Pille Lemats

Misso vald

56 220 062

Pille Lemats

Mõniste vald

56 220 062

Pille Lemats

Rõuge vald

56 220 062

Pille Lemats

Sõmerpalu vald

56 220 062

Pille Lemats

Urvaste vald

56 220 062

Pille Lemats

Varstu vald

56 220 062

Pille Lemats

Vastseliina vald

56 220 062

Pille Lemats

Võru vald

56 220 062

Õendusabiteenus OÜ

Antsla vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Haanja vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Lasva vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Meremäe vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Misso vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Mõniste vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Rõuge vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Sõmerpalu vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Urvaste vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Varstu vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Vastseliina vald

5 145 723

Õendusabiteenus OÜ

Võru vald

5 145 723

Riia Palm Õendusabi

Võru linn

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Antsla vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Haanja vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Lasva vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Meremäe vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Misso vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Mõniste vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Rõuge vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Sõmerpalu vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Urvaste vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Varstu vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Vastseliina vald

53 449 908; 53 423 453

Riia Palm Õendusabi

Võru vald

53 449 908; 53 423 453

Vähihaigete Toetusravi SA

Võru linn

73 41092; 56 650 771

Statsionaarne õendusabi Võru maakonnas

Raviasutus

Raviasutuse aadress maakonnas

Telefon

Lõuna-Eesti Haigla AS

Meegomäe küla, Võru vald,  65526 Võrumaa

78 68500

 

Jaga