Austatud külavanemad ja aktiivsed kogukondade liikmed

MTÜ Eesti Andmesidevõrk on koostöös Võrumaa kohalike omavalitsuste ning maavalitsusega algatanud kodude ja ettevõtete ülikiire internetiga ühendamise projekti „Internet koju“. Et projekt saaks õnnestuda, on tarvis kaardistada punktid, kus soovitakse ühineda ülikiire interneti fiiberoptilise sidevõrguga. Selle kaardistuse läbiviimiseks vajab MTÜ Eesti Andmesidevõrk ning kohalikud vallad elanike aktiivset kaasalöömist.

21. juunil kell 16.00 Võru vallamaja saalis   infokoosolek,   jagada ja hankida  teavet projekti „Internet Koju“ kohta.  Mida projekt endast kujutab, millist kasu toob projekt piirkondadele ning kuidas on   kogukonna eestvedajatel võimalik kaasa aidata, et ülikiire internet ka tegelikult kodudeni jõuaks.

 

 

Jaga