Rõuge valda teenindab Rõuge jäätmejaam

Rõuge valda teenindab Rõuge jäätmejaam, mis asub Rõuge alevikus katlamaja kõrval (Soojuse tn 4). Jaam on avatud teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval kell 8.00 – 16.00. Jäätmejaamas saavad Rõuge valla elanikud ära anda alljärgnevaid jäätmeliike:

1) paber ja kartong (20 01 01);

2) plastid (20 01 39);

3) metallid (20 01 40);

4) klaas (20 01 02);

5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);

6) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20

02 03);

7) puit (20 01 38);

8) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

9) suurjäätmed (20 03 07);

10) sortimismääruse § 3 lõikes 2 nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.