Oina paisjärve korrastamise aruande avalik väljapanek

Oina paisjärve korrastamise KMH aruande eelnõuga saab tööpäeviti tutvuda Keskkonnaameti Võru kontoris, Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ja Varstu valla kodulehel. Aruande kohta saab Keskkonnaametile esitada  kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 16.07.2012. KMH aruande avalik arutelu toimub 17. Juulil 2012 kell 17.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

Vee erikasutusloa taotlusega kavandatud tegevuse -Reedu oja Oina paisjärve korrastamise
keskkonnamõju hindamise (KMH) ARUANNE   eelnõu: 19.06.2012 leiad dokumentidest.

 

Documendid:

Oina paisjärve korrastamise KMH aruanne avalikule väljapanekule (.ddoc)

Oinaveski Keskkonnamõju hindamise KHM aruanne