Seadused ja eeskirjad

 

Lemmiklooma omanik peab jälgima loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrjeseaduses ning muudes õigusaktides ja  Varstu valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas sätestatut.

 

Loomakaitseseadus:  https://www.riigiteataja.ee/akt/752892?leiaKehtiv

Veterinaarkorralduse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13255212?leiaKehtiv

Loomatauditõrjeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/LTTS

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kaord  :

https://www.riigiteataja.ee/akt/95217

 

Dokumendid:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine