Hajaasustuse programmi infopäev

toimub Varstu ja Mõniste valla taotlejatele   8. mail kell 15.oo – 16.30. Mõniste Teenusekeskuses.

 

2017. a taotluste esitamise tähtaeg  12. juuni 2017

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse kodulehel https://voru.maavalitsus.ee/hajaasutuse-programm ja EAS-i kodulehel www.eas.ee.

Varstu valla kontaktisik on Rainer Vissel, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. tel 5303 8182 või 7821354

Lisainfo: Aigi Young, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 786 8322, 53 09092;  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor avatud

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor on avatud alates 10. aprillist 2017.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017. Taotlused esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt vallavalitsuse tööpäeva lõpuks.

Maksimaalne toetus on 6500 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 66,67% ja taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.

Toetatavad tegevused
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).


Tingimused
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
• Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta

Aruanne
Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:
• kulu- ja maksedokumentide koopiad,
• veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

Täiendav info ja taotlusvormid on avaldatud EASi kodulehel

Vallavalitsuses nõustab taotlejaid majandusspetsialist Rainer Vissel telefon 7821354 ; mob 5303 8182;  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Hajaasustuse programmi komisjon

Varstu Vallavolikogu 25.04.2017 otsusega nr 3  moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjon:

Igor Raju  komisjoni esimees;

Signe Arumäe – komisjoni liige;

Viktor Filippov – komisjoni liige;

Aivar Kender – komisjoni liige;

Rainer Vissel – komisjoni liige.

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Varstu Vallavalitsuses on majandusspetsialist Rainer Vissel tel. 7821354 või 5303 8182;  e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

 

Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2016

Varstu Vallavalitsus kinnitas 29. juunil 2016 toimunud istungil hajaasustuse programmi toetuse saajad 2016. aastal. 

1. Toetuse saaja: Kreetel Kikkas  
Projekti nimetus ja tegevus: “Lätte  veesüsteem”. Veesüsteemi rajamine Vana-Roosa küla Lätte kü.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  436  eurot ja omafinantseering 218 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

2. Toetuse saaja: Aigi Young 
Projekti nimetus ja tegevus: “Mügramäe kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Mügramäe kinnistule Varstu valla Paganamaa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2572 eurot ja omafinantseering  1286 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  30.09.2017 a.

 

3.   Toetuse saaja: Avo Pikk
Projekti nimetus ja tegevus: “Palandu talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Palandu kinnistule Varstu valla Mutemetsa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  2332  eurot ja omafinantseering 1168 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  01.09.2017 a.

 

4. Toetuse saaja: Rainer Vissel 
Projekti nimetus ja tegevus: “Lillemäe kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Lillemäe kinnistule Varstu valla Kangsti külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  2332 eurot ja omafinantseering 1168 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2017 a.

 

5. Toetuse saaja: Toivo Taal 
Projekti nimetus ja tegevus:  “Hüvangu talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Hüvangu kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  2480 eurot ja omafinantseering 1240 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  30.09.2017 a.

 

6. Toetuse saaja: Rein Parv 
Projekti nimetus ja tegevus: “Kriguli talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus Kriguli kinnistule  Varstu valla Matsi külas.  
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  4880 eurot ja omafinantseering 2440 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

7. Toetuse saaja: Kairi Kuus 
Projekti nimetus ja tegevus: “Saare talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Saare kinnistule Varstu valla Krabi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2524 eurot ja omafinantseering 1362  eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2017 a.

 

8. Toetuse saaja: Mirian Sild 
Projekti nimetus ja tegevus: “Sepa talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Sepa kinnistul  Varstu valla Kangsti külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  2500 eurot ja omafinantseering 1250 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31.12.2016 a

 

9. Toetuse saaja: Kreetel Kikkas 
Projekti nimetus ja tegevus: “Lätte talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni  ehitus Lätte kinnistule Varstu valla Vana-Roosa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 1940 eurot ja omafinantseering 971,20 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

10. Toetuse saaja: Rein Valge 
Projekti nimetus ja tegevus: “Kaarnapalu talu tee”. Tee ehitus Kaarnapalu kinnistule Varstu valla Soolätte külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 1164,80 eurot ja omafinantseering 582,40 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

11. Toetuse saaja: Martin Remmelgas 
Projekti nimetus ja tegevus: “Metsataga talu tee”. Tee ehitus Metstaga kinnistule Varstu valla Metstaga külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2531 eurot ja omafinantseering 1265,85 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30.09.2017 a.

 

12. Osalise toetuse saaja: Martin Pehlak 
Projekti nimetus ja tegevus: “Uibumäe talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Uibumäe kinnistule Varstu valla Soolätte külas. Tingimuslik otsus: Projekti rahastamiseks jätkub toetusvahendeid riigi ja omavalitsuse poolt osaliselt, kui taotleja nõustub projekti elluviimisel osalise rahastamisega. Taotleja ei olnud nõus osalise rahastamisega.
 

 

 

Hajaasustuse programmi komisjon

Varstu Vallavolikogu 12.04.2016 otsusega nr 04 moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjon:

Igor Raju-komisjoni esimees;

Signe Arumäe – komisjoni liige;

Viktor Filippov – komisjoni liige;

Aivar Kender – komisjoni liige;

Rainer Vissel  - komisjoni liige.

 

Varstu vallas  hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks määras volikogu leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik.
Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsuse  määras volikogu järgnevalt:
prioriteet nr 1 – veesüsteemid;

prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;

prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;

prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Varstu Vallavalitsuses on majandusspetsialist Rainer Vissel tel. 7821354 või 5303 8182;  e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor avatud.

Võru Maavalitsus kuulutab alates 22. märtsist 2016 avatuks hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru. Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Võru maakonnas saavad taotlusi esitada Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva, Misso, Varstu, Haanja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2016.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

1.      veesüsteemid

2.      kanalisatsioonisüsteemid

3.      juurdepääsuteed

4.      autonoomsed elektrisüsteemid

 

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 23. mai 2016. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Võru maavalitsuse voru.maavalitsus.ee  ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee

Varstu valla kontaktisik on  Rainer Vissel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.  tel 5303 8182 või 7821354

Lisainfo: Annika Kuus, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 786 8322, 53 090923 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Varstu Vallavolikogu 12.04.2016 otsusega nr 10 moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjon: Igor Raju-komisjoni esimees  ning liikmed Signe Arumäe, Viktor Filippov, Aivar Kender ja Rainer Vissel.

Varstu vallas  hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks määrati leibkonnad, kuhu kuulub kuni 18-aastane isik.
Hajaasustuse programmi toetatavate valdkondade prioriteetsus  määrati  järgnevalt:
prioriteet nr 1 – veesüsteemid;

prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid;
prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed;

prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid.

 

 

 

Hajaasustuse programmi toetuse saajad 2015

 

 

 

 

Varstu Vallavalitsus kinnitas 26. juunil 2015 toimunud istungil hajaasustuse programmi toetuse saajad 2015. aastal. 

1. Toetuse saaja: Margus Ruitlane-Rüütli 
Projekti nimetus ja tegevus: “Timuski-Jakobi puurkaev”. Puurkaevu ehitus Timuski-Jakobi kinnistule Varstu valla Raudsepa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  4946,91  eurot ja omafinantseering 2473,09 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2016 a.

 

2. Toetuse saaja: Jane  Soe 
Projekti nimetus ja tegevus: “Haldja talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Haldja kinnistule Varstu valla Pähni külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2608  eurot ja omafinantseering  1304 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  01.09.2016 a.

 

3.   Toetuse saaja: Maimu Sosare
Projekti nimetus ja tegevus: “Kalevi talu veetrass”. Veetrassi ehitus Kalevi kinnistule Varstu valla Hintsiko külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  1280  eurot ja omafinantseering 640 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  01.09. 2016 a.

 

4. Toetuse saaja: Eda  Kikkas 
Projekti nimetus ja tegevus: “Kalevi talu veetrass”. Veetrassi ehitus Kalevi kinnistule Varstu valla Paganamaa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  960 eurot ja omafinantseering 480 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2016 a.

 

5. Toetuse saaja: Thomas Apitius 
Projekti nimetus ja tegevus:  “Kirsimäe talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus ja veetrassi rajamine Kirsimäe kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  4480 eurot ja omafinantseering 2240 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev  30.08.2016 a.

 

6. Toetuse saaja: Ebely Paulus, kaastaotlejad Ülo Ojamägi ja Eha Kuus
Projekti nimetus ja tegevus: “Saare puurkaev ja veetorustik”. Puurkaevu ehitus Saare kinnistule ja veetrassi ehitus  Saare, Laane  ja Laanekodu kinnistutele  Varstu valla Harjukülas.  
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  10 550 eurot ja omafinantseering 5275 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2016 a.

 

7. Toetuse saaja: Maimu Sosare 
Projekti nimetus ja tegevus: “Kalevi talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Kalevi kinnistule Varstu valla Hintsiko külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2800 eurot ja omafinantseering 1400  eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09. 2016 a.

 

8. Toetuse saaja: Oleg Tereping 
Projekti nimetus ja tegevus: “Nurmpera salvkaevu rekonstrueerimine”. Salvkaevu puhastamine, süvendamine ja veetorustiku rekonstrueerimine Nurmpera kinnistul  Varstu valla Liguri külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus  4464 eurot ja omafinantseering 2232 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.10.2016 a.

 

9. Toetuse saaja: Reelika Jäädmaa 
Projekti nimetus ja tegevus: “Riimi talu kanalisatsioon”. Kanalisatsioonisüsteemi ehitus Riimi kinnistule Varstu valla Kõrgepalu külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2080 eurot ja omafinantseering 1040 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.08.2015 a.

 

10. Osalise toetuse saaja: Kaja Koch  
Projekti nimetus ja tegevus:“Saare talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus Saare kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: osalise toetuse suurus  3447,61 eurot ja omafinantseering 3902,39 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.07.2016 a.

 

Hajaasustuse programmi  täiendava toetuse saajad 2015  

Varstu Vallavalitsus 03.08. 2015 toimunud istungil kinnitas  hajaasustuse programmi täiendava  toetuse saajad 2015. aastal. 

1. Osalise toetuse saaja  Kaja Koch   sai täiendava  toetusena 1452, 39 eurot mille võrra vähenes omafinantseering.
Projekti nimetus ja tegevus: “Saare talu puurkaev”. Puurkaevu ehitus Saare kinnistule Varstu valla Matsi külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: Lõplik toetuse suurus 4900 eurot, omafinantseering 2450 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.07.2016 a.

 

2. Toetuse saaja: Eda  Kikkas 

Projekti nimetus ja tegevus: “Kalevi talu kanalisatsioon”. Kanalisatsiooni ehitus Kalevi kinnistule Varstu valla Paganamaa külas.
Toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu suurus: toetuse suurus 2000 eurot ja omafinantseering 1000 eurot.
Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 01.09.2016 a.