Varstu valla eelarve- ja majanduskomisjoni koosoleku protokoll nr. 1

 

Varstus

20.01.2014

Koosolek toimus Varstu vallamajas,  algus kell 9.00, lõpp kell 10.00

Koosolekust võtsid osa eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Igor Raju ja liige Mati Kütt.

Puudus Aivar Kender.

Koosoleku juhataja Igor Raju, protokollija Igor Raju.

 

Päevakord:

1.       Valla 2014 a. eelarve esimene lugemine

 

2014. a. eelarve koostamise käiku ja eelarvet  selgitas vallavanem Rein Ansip.

Kuigi eelarveaasta on juba alanud, ei ole veel selgunud riigi poolt eraldatavate tasandus- ja toetusfondi toetuse suurus. Murelikuks teeb pedagoogide palgaraha uue rahastamismudeli rakendamisel. Palgavahendite suurem puudus tuleb keskkooli gümnaasiumi osa rahastamisel.

Suuri  investeeringuid 2014 aastal eelarves ette näha ei ole.

 

Otsustati:

Suunata eelarve volikogule esimesele lugemisele.

 

Koosoleku juhataja